dehdar
27 مهر 1401 - 22:37

بیماران پروانه‌ای هر روز در مقابل چشم مدعیان حقوق‌بشر زجر می‌کشند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بیماران پروانه‌ای هر روز در مقابل چشم مدعیان حقوق بشر، زجر می‌کشند و پرپر می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به حضور امروز خود در خانه ای‌بی (بیماران پروانه‌ای) نوشت: همه کودکان، حق دارند شب را بدون درد و در آغوش گرم خانواده خود سر کنند، اما کودکان پروانه‌ای حتی از نوازش مهربان مادران و پدران خود محرومند چرا که تن نحیف آنها، حتی توان تحمل نوازش مادرانه را نیز ندارد. امیرعبداللهیانوی افزود: بدن نحیف و شکننده پروانه‌های ایران، نیازمند پانسمان‌هایی است تا ساعاتی آرامش به آنها هدیه کند، اما این مرحم، سال‌هاست که به‌دلیل تحریم آمریکا و همراهی اروپا از آنها دریغ شده است. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ایران، دردمند بیش از هزار «پروانه» است. این فرشتگان، هر روز در مقابل چشم مدعیان حقوق بشر، زجر می‌کشند و پر پر می‌شوند. در نگاه این پروانه‌ها، می‌توان درد را دید، رنج را شمرد. کدامین قلب پاک، عکس‌های این فرشتگان را می بیند و از شب با خیال راحت سر بر بالین می‌گذارد؟ آیا وقت آن نرسیده که مصلحان جهان و نیز مدعیان حقوق بشر از خود بپرسند، چه ارتباطی میان شعارهای حقوق بشری و تحریم صادرات پانسمان بیماران "ای‌بی" و یا داروی بیماران خاص به ایران وجود دارد؟ میبیندامیرعبداللهیان تاکید کرد: تاریخ از ما خواهد پرسید که در کدام سمت ایستاده‌ایم، آیا پاسخی خالی از شرم داریم؟ امیرعبداللهیان
منبع: مهر
شناسه خبر: 792269